In verschillende sectoren zijn momenteel enorme personele tekorten. In het onderwijs worden 1000-den klassen jaarlijks naar huis gestuurd omdat er geen geschoolde leerkracht voorhanden is. Binnen het onderwijs of zorgveld, zijn er ook scholen versus afdelingen waar dit tot op heden nauwelijks speelt. Waar het ziekteverzuim laag is en de doorstroom laag. Of te wel "het personeel blijft!". Dát vind ik boeiend. Hoe kan dat? Er spelen zoals altijd vele factoren mee. Echter is mijn ervaring dat er binnen deze scholen/afdelingen leiderschap getoond wordt waardoor het personeel zich veilig, gezien en gehoord weet. Kortom, het personeel wordt gekend en ondersteund, waar nodig. De zgn. leider zet zich maximaal in, in het belang van alle medewerkers. Dáár, zijn wij, niet nodig. 

Wil jij werken aan ingredienten die ervoor zorgen dat jouw personeel 'blijft', ondanks dat er enorme tekorten in den lande zijn, dan ontmoet ik je graag. Kijk eens bij onze contact gegevens.