Je staat voor de klas. Je hebt gekozen voor het prachtige vak om kennis en ervaringen over te dragen dmv lesgeven aan kinderen of om leiding te geven aan een team.

Klopt je start beeld nog met hoe jij nu les/leiding geeft? 

Wist je dat zodra we aan de slag gaan, we al snel opgenomen worden in een organisatie? In dit geval de school. Die organisatie heeft zijn eigen normen en waarden, de zgn. 'morres'. De vraag is....lukt het jou op jouw authentieke wijze zo les/leiding te geven zoals jij je hebt voorgenomen ? 

Middel: Video-interactie:

  • voor de leerkracht: door op beeld vast te leggen hoe jij in de klas aanwezig bent en hier op te reflecteren, krijg je meer zicht op jezelf, en kun je actief bouwen aan de leerkracht die jij wil zijn. Bovendien kun je jezelf ontwikkelen op een manier die past bij jou én bij de school. 
  • voor de teamleider(ster): door opnames te maken van het voorzitten van vergaderingen en overleg krijg je zicht op de kernmomenten;  de momenten waarop iets ineens in 'flow' komt of wanneer de 'hakken in het zand' gaan. 
  • voor de directeur: hoe geef jij vorm aan leiderschap? Je kunt kiezen of je de kracht van het beeld inzet naast supervisie gesprekken of enkel super visie gesprekken inzet tbv authentiek en vooral dienend leiderschap. 

Doelgroep:

Startende leerkrachten en leerkrachten, teamleiders, directeuren.

Doelstelling:

Dmv van beeld materiaal 'zie'  je hoe je handelt. De feedback stelt jou in staat om autonomer en met meer authenticiteit les danwel leiding te geven.

Waar:

Op de schoollocatie.