De termen Leiderschap en Management worden veelvuldig door elkaar gebruikt. Leiderschap is iets anders dan Management. Als ik een afdeling of een team manage, dan werk ik bijv. aan KPI's, de doelen, en zorg dat mijn team er aan werkt. Ik 'manage' de afdeling. Dat wil zeggen, dat ik een en ander uitzet en dat het team dit oppakt en uitvoert. En daarmee bestaat veel zogenaamd 'Leiderschap' uit het managen van mensen en afdelingen. 

Leiding geven is van een andere orde. Als leider van een organisatie wil je weten wie er voor je werken. Je wilt weten, wat ze bezig houd en wat ze nodig hebben. Zonder dat je iets oplost voor ze of hete kolen uit het vuur haalt, ben je 'beschikbaar'.  

Jarenlang werkte hij afstandelijk en deed alleen het hoogst noodzakelijke. Hij kwam om 8.00 uur en reed stipt om 17.00 uur weg. Sinds de nieuwe directeur is er iets veranderd. Hij voelt zich gezien, begrepen en gehoord (zonder dat er iets aan zijn situatie is veranderd). Hij is betrokken bij het team, zijn werk en wordt gewaardeerd vanwege zijn scherpe bijdrage.  

 

Als leider, kun je indien nodig managen wat er gemanaged moet worden. Als leider zorg je ervoor dat het team autonoom (dus niet op jouw tempo en werkwijze want dat is managen) functioneert en keuzes maakt. Die keuzes worden niet goed of fout bevonden. Er wordt gekeken naar het resultaat en de vraag vanuit de organisatie. Door in gesprek te gaan over wat de medewerker voor ogen had en hoe het proces verlopen is is de leidinggevende 'dienend' aan de medewerker en naar de toekomst van de organisatie. De leidinggevende neemt de werknemer serieus en creeert dat deze onafhankelijk kan werken in het belang van de organisatie. 

Wat doen wij als je ons inhuurt?

Wij kijken mee met de leidinggevende. Het kan zijn dat je ons ziet aanschuiven in een vergadering of bijeenkomst of dat wij afhankelijk van de hulpvraag een onderzoek starten onder het team. Echter, wij steunen de taak van de leidinggevende. Het doel is namelijk dat deze autonoom kan leiding geven op een manier die eigen verantwoordelijkheid en dus een vitaal team mogelijk maakt. 

Doelstelling: 

Je leert in deze training het maximale in je team/afdeling naar boven te halen. Dat vraagt om kaders en ondersteuning. 

Doelgroep:

Leidinggevenden, teamleiders, schoolleiders, HR medewerkers met tenminste 2 jaar ervaring in hun leidinggevende taak. Minimaal HBO niveau. 

Wat levert het op?

Deze 4 daagse training levert jou op dat je je bewust wordt van je eigen patronen en voorkeuren waarmee wij de ander gijzelen of ons laten gijzelen. Je leert hoe jij effectief en pro-actief gijzeling kan waarnemen en er uit kan stappen. Je vergroot je dienende leiderschap. 

Wanneer?

Op verzoek wordt deze krachtige training verzorgd. Vanaf 8 deelnemers gaat de training door met een maximum van 16 deelnemers.