Door ontwikkelingen binnen organisaties verandert de rol van werknemers, teamleiders en leidinggevenden. Er wordt eigen regie, zelforganisatie, eigen verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid verwacht. In level 1 gaan wij hier op in.

Opzet:
In een driedaagse training worden deelnemers uitgenodigd te werken aan een vooraf gesteld leerdoel.
Concreet kunnen medewerkers de volgende leervraag hebben:
1. Hoe ga ik om met verandering?
2. Hoe vind ik een balans tussen sturen en ruimte geven (delegeren en vertrouwen geven)?
3. Hoe geef ik invulling aan mijn eigen verantwoordelijkheid (zelforganisatie)?
4. Hoe ga ik om met de druk en stress die nieuwe vormen van organiseren met zich mee brengt?

Vanuit de theorie worden ervaringsgerichte oefeningen aangeboden en is er ruimte voor reflectie. Tussen de trainingsdagen zit ongeveer 3 a 4 weken, zodat met gerichte opdrachten kan oefenen in de praktijk. De groepsgrootte bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Hierdoor waarborgen wij dat er genoeg ruimte en tijd is om in de groep en ook individueel de diepte in te gaan.